Privacy policy

Privacy Policy Strandsport Zeeland
Dit is de privacyverklaring van Strandsport Zeeland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22063367, inzake de basiswebsites strandsportzeeland.nl en beachvolley-zoutelande.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Strandsport Zeeland door middel van de verwerkingen via onze websites strandsportzeeland.nl en beachvolley-zoutelande.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
Strandsport Zeeland respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en gebruikers van onze websites en deelnemers aan onze events. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Strandsport Zeeland. U dient zich ervan bewust te zijn dat Strandsport Zeeland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy verklaring en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten of events van Strandsport Zeeland, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Strandsport Zeeland en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Strandsport Zeeland worden gebruikt om u te informeren over onze producten, diensten en events. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings van Strandsport Zeeland te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Strandsport Zeeland. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.
          
Bewaartermijn
Strandsport Zeeland bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De duur van de opslag wordt ook mede bepaald aan de hand van wettelijke bewaartermijnen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies voor Google Analytics. Gegevens worden privacy-vriendelijk verzameld, waarbij de IP-adressen geanonimiseerd zijn. Het gebruik van cookies kunt u uitschakelen in uw browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Strandsport Zeeland. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze Privacy Policy is van kracht met ingang van april 2018.